Xis’ blog

Mój wirtualny schowek

WSDL2Java i własny generator kodu

Użytkownicy usług sieciowych w Javie często używają narzędzia WSDL2Java – nie ma chyba prostszego sposobu na ‚napisanie’ klienta usługi niż ten. Wystarczy plik WSDL i jedna komenda, i ciach – mamy klienta. Co jednak, jeśli nasza usługa polega na wymianie obiektów naszych klas? Takie obiekty będą zwracane, albo przekazywane jako argument w metodach wykonanych przez usługę. […]