Mojej przygody z Grails ciąg dalszy. Zauważyłem, że framework ten posiada bardzo wiele fajnych wtyczek. Jedną z nich jest grails-ui, który korzystając z dobrodziejstw Yahoo! User Interface Library pozwala na wstawianie ciekawych komponentów na stronę za pomocą zaledwie jednego znacznika GSP. Jednym z takich komponentów jest DataTable, bazujący na yui:dataTable, pozwalający np. na pobieranie danych za pomocą żądań asynchronicznych AJAX w formacie JSON (lub XML, wedle życzenia), dzielenie wyników na podstrony (pager), mechanizm skórek itd. Znacznik GSP gui:dataTable posiada wiele opcjonalnych atrybutów, którymi można skonfigurować naszą tabelę z danymi (ilość maksymalna wierszy na jednej podstronie, format danych, kolumny itd.). Mam jednak wrażenie, że autor wtyczki nie pomyślał o możliwości dołączenia do naszej tabeli filtrowania wyników. Owszem, w Sieci można znaleźć przykłady filtrowania dla ‚gołego’ yui:dataTable, ale większość z nich, albo nie wspiera cięcia na podstrony, albo filtruje wyniki dopiero po stronie klienta (a z serwera pobiera pełną listę danych). Dla mnie to niestety za mało.

Oto przykład na to, jak korzystając ze znacznika GSP gui:dataTable zaimplementować dataTable, który daje się połączyć z prostym filtrem wyników.

Do przedstawienia przykładu wykorzystam dane dostępne na stronie z przykładami użycia dataTable w YUI.  Załóżmy więc, że mam bazę danych restauracji (pizzerii).

d12

Użyję więc klasy dziedzinowej (ang. domain class) Restaurant o postaci:

class Restaurant {
  String title
  String address
  String city
  String state
}

Listę tę chcę mieć dostępną pod adresem http://localhost:8080/PagedDatatable/restaurant/list, czyli potrzebny mi będzie kontroler RestaurantController, a w nim metoda list. W metodzie tej, kontroler nie ma zbyt wiele roboty – po prostu serwuje statyczną stronę, toteż jej postać jest taka:

  def list = {
  }

Niezbyt skomplikowane, prawda? :) Pusta metoda sprawi, że kontroler od razu zabierze się za renderowanie wyniku, strony GSP, która wygląda tak:

<g:javascript library="yui" />
<gui:resources components="['dataTable']"/>
 
<html>
 <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
  <meta name="layout" content="main" />
  <title>Restaurant List</title>
 </head>
 <body>
  <div class="yui-skin-sam" style="width: 600px;">
   <label for="fltr[title]">Title:</label><input type="text" id="fltr[title]" value="">
   <label for="fltr[city]">City:</label><input type="text" id="fltr[city]" value="">
   <button id="filterButton">Filter</button><br/>
 
   <gui:dataTable
    id="myDataTable"
    controller="restaurant"
    action="listAsJSON"
    rowsPerPage="15"
    sortedBy="title"
    columnDefs="[
    [key:'title', label:'Title'],
    [key:'address', label: 'Address'],
    [key:'city', label: 'City'],
    [key:'state', label: 'State']
    ]"
    />
 
  </div>
 
  <script>
   YAHOO.util.Event.onDOMReady(function () {
 
    updateFilter = function () {
     GRAILSUI.myDataTable.customQueryString =
      "title="+YAHOO.util.Dom.get("fltr[title]").value+"&"+
      "city="+YAHOO.util.Dom.get("fltr[city]").value;
 
     var state = GRAILSUI.myDataTable.getState();
     // gui:dataTable odwołuje się do własności sorting obiektu state,
     // podczas gdy yui oferuje jedynie własność sortedBy (czyżby bug?)
     // kopiujemy własność, by uniknąć błędu
     state.sorting = state.sortedBy;
     // reset pagera, zawsze po filtrowaniu wracamy do pierwszej strony
     state.pagination.recordOffset = 0;
     query = GRAILSUI.myDataTable.buildQueryString(state);
 
     GRAILSUI.myDataTable.getDataSource().sendRequest(query,{
      success : GRAILSUI.myDataTable.onDataReturnReplaceRows,
      failure : GRAILSUI.myDataTable.onDataReturnReplaceRows,
      scope  : GRAILSUI.myDataTable,
      argument: state
     });
    };
 
    YAHOO.util.Event.on('filterButton','click',function (e) {
     updateFilter();
    });
   });
  </script>
 
 </body>
</html>

Na początku strony, deklarujemy użycie wtyczki YUI! oraz komponentu dataTable – w ten sposób Grails zadba o to, by nasza strona została wyposażona w linki do odpowiednich skryptów i arkuszy stylów. W znaczniku używam opcjonalnego atrybutu id, jest to spowodowane faktem, że będę się odwoływał do naszej tabeli i muszę wiedzieć jak. Gdybym nie użył id, dostałbym tabelę z unikalnym, losowym identyfikatorem. Nasza tabela wywołuje asynchronicznie metodę listAsJSON kontrolera RestaurantController (o niej za chwilę). Ważne jest, żeby w zdarzeniu onDOMReady powiązać kliknięcie w przycisk Filter z funkcją updateFilter(), w której konstruujemy parametry żądania i wstawiamy je do własności customQueryString naszej tabeli. Następnie obchodzimy jeden bug(?) gui:dataTable, resetujemy pager (na wypadek, gdybyśmy załadowali wynik z mniejszą ilością podstron niż obecna) i przeładowujemy naszą tabelę.

Gotowe :)

Na koniec tylko metoda listAsJSON naszego kontrolera:

def listAsJSON = {
 
    def pagingConfig = [
      max: params.max ?: 15,
      offset: params.offset ?: 0,
      sort: params.sort ?: 'title',
      order: params.order ?: 'asc'
    ]
 
    def resultFilter = {
      or {
        if(params.title && params.title != ''){
          like("title", "${params.title}%")
        }
        if(params.city && params.city != ''){
          like("city", "${params.city}%")
        }
      }
    }
 
    def c = Restaurant.createCriteria()
    def list = c.list(pagingConfig, resultFilter)
    def totalRec = list.totalCount
 
    response.setHeader("Cache-Control", "no-store")
    def data = [
      totalRecords: totalRec,
      results: list
    ]
    render data as JSON
  }

Korzystamy tu z dobrodziejstw dwóch ciekawych możliwości oferowanych przez Grails. Pierwszą z nich są Criteria, pozwalające na budowanie filtrów naszego zapytania (za pomocą domknięć mechanizm ten staje się jeszcze atrakcyjniejszy niż jego pierwowzór pochodzący z Hibernate). Każda klasa dziedzinowa posiada możliwość stworzenia obiektu klasy Criteria za pomocą metody createCriteria(). Drugą ciekawostką jest konwerter JSON, ładowany za pomocą importu:

import grails.converters.JSON

Konwerter ten, w locie, zamieni naszą mapę wyników na format JSON, zrozumiały dla naszej tabeli.

d22

Gotowe. Miłego filtrowania :)