Xis’ blog

Mój wirtualny schowek

NGINX z Symfony pod Windows

Posted on | 24 sierpnia, 2009 | 2 komentarze

NGINX to szybki i lekki serwer HTTP, który mimo faktu, że zajmuje jedynie ok. 2 MB dysku, posiada sporo mozliwości konfiguracyjnych, takich jak virtual-hosts, czy url-rewriting. Dzięki FastCGI pozwala na obsługę skryptów PHP, ale i innych języków.
Pod windowsem, w domowej deweloperce króluje zestaw WAMP, w skład którego whodzi Windows, Apache, MySQL i PHP. Postanowiłem wykonać coś, co możnaby określić WNMP, czyli starego, ciężkiego Apacza zamienić na jego nowszy i lżejszy odpowiednik.
Całość jednak ma mi pozwalać kontynuwać prace nad kilkoma projektami, które tworzę z użyciem frameworka Symfony.

Jak uruchomić serwer NGINX ze wsparciem dla projektów Symfony pod Windows?

Ściągamy najnowszą wersję serwera NGINX – od niedawna istnieje wersja natywna, a nie cygwinowa, jakie były niedawno popularne. Natywna wersja powinnna być dużo szybsza od poprzedniczki. Serwer instalujemy w np. c:/dev/tools/nginx.

Zakładam, że system zarządzania bazą danych MySQL, framework Symfony, oraz sam PHP jest już zainstalowany na Twoim komputerze. Zakładam też, że zarówno MySQL, jak i PHP przygotowane są do współpracy z Symfony. Jeśli nie – w sieci jest mnóstwo opisów jak to zrobić.

Aby łatwo było uruchamiać i zatrzymywać serwer NGINX, musimy utworzyć następujące skrypty i zapisać je w katalogu NGINXa:

start-nginx.bat

@echo off
set NGINX_HOME=c:/dev/tools/nginx
set PHP_HOME=c:/dev/tools/php
set FASTCGI_ADDR=127.0.0.1
set FASTCGI_PORT=9000
 
echo "Startujemy nginx"
start %NGINX_HOME%/nginx.exe
echo "Startujemy php-cgi"
start /B %PHP_HOME%/php-cgi.exe -b %FASTCGI_ADDR%:%FASTCGI_PORT% -c %PHP_HOME%/php.ini
exit

stop-nginx.bat

@echo off
taskkill /f /IM nginx.exe
taskkill /f /IM php-cgi.exe
exit

Teraz wystarczy tylko skonfigurować NGINX tak, by

 • pozwalał na wykonywanie skryptów PHP za pomocą fastCGI
 • pozwalał na uruchamianie skryptów napisanych we frameworku Symfony

Edytujemy skrypt konfiguracyjny NGINXa (conf/nginx.conf):

worker_processes 1;
 
events {
  worker_connections 64;
}
 
http {
  include    mime.types;
  default_type application/octet-stream;
 
  client_header_timeout  10m;
  client_body_timeout   10m;
  send_timeout      10m;
 
  connection_pool_size      256;
  client_header_buffer_size    1k;
  large_client_header_buffers   4 2k;
  request_pool_size        4k;
 
  gzip on;
  gzip_min_length 1100;
  gzip_buffers  4 8k;
  gzip_types   text/plain;
 
  output_buffers 1 32k;
  postpone_output 1460;
 
  sendfile    on;
  tcp_nopush   on;
  tcp_nodelay   on;
 
  keepalive_timeout    75 20;
  ignore_invalid_headers on;
 
server {
  set $docroot   c:/dev/php/symfony/myproject;
  root $docroot/web;
  index index.php;
 
  listen    80;
  server_name localhost;
 
  log_format main
        '$remote_addr - $remote_user [$time_local] '
        '"$request" $status $bytes_sent '
        '"$http_referer" "$http_user_agent" '
        '"$gzip_ratio"'; 
  access_log $docroot/log/myproject.access.log main;
 
  charset utf-8;
 
  location / {
    if (-f $request_filename) {
      expires max;
      break;
    }
    rewrite ^(.*)/index.php last;
  }
 
  location /sf/ {
     root c:/dev/tools/php/data/symfony-1.2.7/data/web;
  }      
 
  location ~ \.php($|/) {
    set $the_uri $uri;
    if ($the_uri ~ "^(.+)/$") {
      set $the_uri  $1;
    }
 
    set $script   $the_uri;
    set $path_info "";
 
    if ($uri ~ "^(.+\.php)(/.+)") {
      set $script   $1;
      set $path_info $2;
    }
 
    fastcgi_index  index.php;
    fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
    include fastcgi_params;
 
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $docroot/web$script;
    fastcgi_param SCRIPT_NAME   $script;
    fastcgi_param PATH_INFO    $path_info; 
    fastcgi_param SERVER_NAME   $host;
  }
 
  location ~ /\.ht {
    deny all;
  }
 }  
}

Pliczek konfiguracyjny NGINX’a jest dość czytelny i łatwo go zrozumieć (łatwo go też rozbudować i zoptymalizować jeśli np. używamy virtual-hostów). Na uwagę zasługuje jednak fakt, że przed przekazaniem argumentów do FastCGI musimy nieco „rozpracować” żądanie i wydobyć z niego zmienne $script i $path_info, ewentualnie usuwając zakańczający je znak slash (zmienna $the_uri). Warto też odnotować, że NGINX wspiera znane z Apacza aliasy – widoczna tu sekcja location /sf/.
Zauważ, że port 9000 wspomniany jest także w skrypcie startującym NGINX – możesz wybrać dowolny inny większy niż 1024 (niższe wymagają roli administratora i są zarezerwowane dla tzw. well-known-services).

Gotowe, teraz możemy uruchamiać NGINX poleceniem start-nginx.bat (z katalogu NGINXa) i zatrzymywać poprzez stop-nginx.bat.
Nasz projekt powinien być dostępny pod adresem http://localhost/ – czy to zakończonym slashem, czy tez nie.

Oczywiście nie jest to konfiguracja idealna – wspiera tylko jeden projekt (myproject), ale daje dobre podstawy do zbudowania konfiguracji dla wielu projektów i osobnych virtual-hostów dla każdego z nich. Warto wiedzieć, że konfiguracja NGINXa wspiera dyrektywę include, dzięki której możliwe jest importowanie konfiguracji z zewnętrznych plików konfiguracyjnych (np. po jednym dla każdego virtual-hosta) np. z sekcjami server.

Comments

2 komentarze to “NGINX z Symfony pod Windows”

 1. sbl
  10 lutego, 2010 @ 12:21

  Witam, zrobiłem wsio wg opisu tutaj. Działa elegancko, ale jedno mnie denerwuje. Jak odpalam skrypt nginx start bat to zatrzymuje sie na Startujemy PHP i stoi nie znika to okienko. Ale wszystko działa idealnie. Chciałbym poprostu żeby to okienko znikło. Jakbyś mógł mi odpisać na mejla który podałem.

 2. xis
  10 lutego, 2010 @ 12:39

  Ja zrobiłem to tak, że wykonałem skrót do pliku start-nginx.bat i zaznaczyłem w nim tryb uruchamiania „Zminimalizowany”. Okno na belce mi nie przeszkadza :)
  Jeśli chcesz, żeby proces uruchomił się w tle to jest na to kilka sposobów, np. znalazłem w google to: http://www.ntwind.com/software/utilities/hstart.html

Leave a Reply