Xis’ blog

Mój wirtualny schowek

Skrypty dla MS SQL i polskie znaki

Zawsze myślałem, że problemy dotyczące kodowania polskich znaków nie dotyczą użytkowników Windows. W końcu to taki spójny i jednolity system, posiadający nawet swój własny ‚standard’ kodowania. Jakież było moje rozczarowanie, gdy prosty skrypt batchowy pozwalający na wczytanie skryptu SQL do bazy daanych zainstalowanej w MS SQL Server: set OSQL=”c:\\Program Files\\MS SQL Server\\80\\Tools\\Binn\\osql.exe” %OSQL% -E -d […]